Finanční způsobilost dopravce pro rok 2015

Silniční dopravci mají ze zákona povinnost prokazovat rezervy nebo kapitál ve výši stanovené předpisem.

Minimální výše prostředků, jimiž se stanovuje finanční způsobilost dopravce byly pro letošek nastaveny takto…

Stanovení směnného kurzu pro rok 2015

Ministerstvo dopravy, v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, stanovuje směnný kurz pro kalendářní rok v následující výši.

Pro rok 2015 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2014/C 344/03):

1 euro = 27,502 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

  • 247 518 Kč pro jedno vozidlo a
  • 137 510 Kč pro každé další vozidlo

Ti, kteří nemají možnost prokázat finanční způsobilost z rozvahy, mohou využít pojištění finanční způsobilosti dopravce.