Služby na míru

Pojištění

Nabízíme komplexní služby v oblasti pojišťovnictví. Jsme nezávislou společností, která pro své klienty vyhledává vždy nejvýhodnější podmínky, optimalizuje pojistné krytí a zajišťuje výhodné ceny pojištění. Naše nabídka je vhodná pro individuální i průmyslové klienty ze všech oborů činnosti.

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení

Každý provozovatel vozidla má za povinnost uzavřít „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, obecně známé jako povinné ručení. Z povinného ručení se hradí škody na vozidlech, majetku nebo zdraví třetích osob, pokud způsobíte dopravní nehodu. Povinné ručení je také třeba doložit při přihlašování vozidla do CRV.

Povinné ručení si můžete nechat překalkulovat vždy k výročí pojistky. Tímto způsobem můžete ušetřit až několik tisíc Kč ročně. Výpověď Vaší stávající smlouvy je třeba doručit pojišťovně nejpozději 6 týdnů před výročím uzavření pojistky. Výročí pojistky nejsnáze zjistíte na zelené kartě nebo na výročním dopisu z pojišťovny.

Poptejte se u nás, zda by Vaše povinné ručení nemohlo být levnější. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami na trhu a doporučíme Vám vždy pojistku, která je kvalitní a zároveň úsporná.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání Vaše auto v případě škody, kterou si způsobíte sami, popřípadě takové, která vznikne z vyšších příčin. Havarijní pojištění typu All Risk zahrnuje veškerá pojistná rizika, včetně vandalismu, odcizení celého vozidla nebo jeho součástek a poškození vozidla živly (krupobití, vichřice, záplavy…).

Tento druh pojištění lze sjednat nezávisle na povinném ručení, nicméně sjednáte-li oboje zároveň, bývá cena výhodnější. Nechte si spočítat havarijní pojistku a mějte klidné spaní.

Pojištění Finanční způsobilosti dopravce

Pojistná smlouva mezi pojišťovnou a každým dopravcem s koncesí provozovat vnitrostátní či mezinárodní dopravu (autobusy, tahače, nákladní vozy nad 3,5 t) umožní prokázání finanční způsobilosti.

Každý dopravce je povinen prokázat finanční způsobilost. Uzavření smlouvy Finanční způsobilosti dopravce je nejsnažší cestou k prokázání své způsobilosti k provozování licence. Pojištění je možno uzavřít pro celou požadovanou částku. Povinnost tohoto pojištění upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 366/1999 Sb.

Pojištění kryje neschopnost finančně zajistit podnikání nebo provozování činností podnikatele v silniční dopravě. Pojištěný má právo na plnění například v situaci, pokud insolvenčního soud rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka pojištěného či exekuci dlužníka pojištěného na návrh pojištěného pokud nedosáhl zisku, který by jinak realizoval.

Zákonná výše finanční způsobilosti 2014

Zákonem stanovený kurz Eura pro rok 2014 činí 25.647 CZK/EUR. Požadovaná výše finanční způsobilosti pro první vozidlo je 230 823 Kč; pro každé další vozidlo činí 128 235 Kč.

Sjednejte si pojištění FZD online…»

Zdravotní pojištění cizinců

Pokud cizinec žádá o povolení k pobytu na území ČR, ať už se jedná o vízum, zelenou či modrou kartu, je pro něj podmínkou mít uzavřené zdravotní pojištění. V případě, že si pojištění neuzavřete, nebude možné vízum získat.

Existují dva základní druhy zdravotního pojištění cizinců v ČR:

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče (NZPC)

Tento produkt slouží jako „cestovní zdravotní pojištění” pro cizince, kteří žádají o turistické vízum, s délkou pobytu maximálně 90 dní. Pojištění NZPC se vztahuje na nejběžnější akutní zdravotní obtíže a úrazy. Nekryje žádnou preventivní péči.

NZPC se sjednává jednorázově na pevnou dobu trvání, stanovenou v celých měsících. Teoreticky je možné sjednat NZPC na dobu až 1 roku, nicméně u pobytů delších jak 90 dní je zpravidla nutné sjednat komplexní zdravotní pojištění.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců (KZPC)

Cizinci, kteří pobývají v ČR, musí mít dle podmínek zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, mimo jiné sjednáno zdravotní pojištění. Ti, kteří nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, a zároveň žádají o dlouhodobé vízum (nad 90 dní pobytu), jeho prodloužení nebo o dlouhodobý pobyt, si musí sjednat KZPC.

Jedná se o pojištění léčebných výloh a preventivní zdravotní péče poskytnuté pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným. Limity pojistného plnění jsou v souladu se zákonem o pobytu cizinců nastaveny ve výši minimálně 60 000 EUR (zpravidla alespoň 1,6 mio. CZK)

KZPC se sjednává jednorázově na pevnou dobu trvání, stanovenou v celých měsících. Pojištění lze sjednat od 4 měsíců až po dobu 3 let. Doba pojištění se musí shodovat s dobou platnosti povolení k pobytu.

Přečtěte si více informací nebo si můžete pojištění rovnou sjednat online…».

Cestovní pojištění

Chystáte se na dovolenou? Vezměte s sebou cestovní pojistku pro případ nenadálých komplikací v zahraničí. S garancí nejvýhodnější ceny Vám doporučíme pojistku, která se o Vás postará, ať už se v zahraničí stane cokoliv.

Pojištění léčebných výloh

Je základní součástí cestovního pojištění a chrání pojištěného před nečekanými výdaji za léčbu v případě akutního onemocnění nebo úrazu, které vyžadují nutné a neodkladné léčení v zahraničí, a to s možností až neomezeného krytí.

V pojištění je zahrnuto:

 • nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu;
 • nezbytné lékařské ošetření;
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace); diagnostická vyšetření, léčení včetně operace, anestézie, léky, materiál a náklady na nemocniční stravu;
 • léky předepsané lékařem;
 • ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů;
 • přeprava z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení;
 • zásah horské služby a/nebo přeprava vrtulníkem, pokud to zdravotní stav pojištěného vyžaduje;
 • náklady na přepravu (repatriaci) zpět na území České republiky;
 • náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky.

Další složky cestovního pojištění

Cestovní pojištění obvykle obsahuje další složky, jako například: Úrazové pojištění (finanční plnění v případě smrti úrazem a trvalých následků až do stanoveného limitu); Pojištění odpovědnosti za škodu, kterou pojištěný způsobil na zdraví nebo na majetku;
Pojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty – nárok na pojistné plnění vznikne při poškození, zničení, odcizení zavazadel, či jejich obsahu (např. živelnou událostí, loupeží z ubytovacího zařízení, krádeží vloupáním do dopravního prostředku apod.) a ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

U některých typů cestovních pojistek je možné navíc sjednat také:

 • Pojištění zpoždění zavazadel:
  Na pojistné plnění má klient nárok při zpoždění dodání zavazadel leteckým dopravcem o 6 nebo více hodin od okamžiku přistání v cílové destinaci, která se nachází mimo území České republiky.
 • Pojištění zpoždění a zrušení letu:
  Vztahuje se na komplikace spojené se zpožděním odletu oproti údaji letového řádu o 6 a více hodin, či zrušením letu. Zahrnuje úhradu výdajů na stravu, občerstvení a základní hygienické potřeby.
 • Pojištění předčasného návratu a nevyužité dovolené:
  Vztahuje se na situace, které svým závažným charakterem donutí k předčasnému návratu z dovolené. Příkladem může být náhlé úmrtí či hospitalizace osoby blízké pojištěnému nebo případná škoda na majetku.
 • Pojištění asistenčních služeb?:
  Asistenční služby zahrnují poskytování rad a informací pojištěnému při událostech souvisejících s cestou či pobytem v zahraničí.
 • Pojištění právní asistence:
  Předmětem pojištění právní ochrany je ochrana oprávněných právních zájmů pojištěného.
 • Připojištění rizikových a extrémních sportů

Ostatní pojistné produkty

 • Pojištění majetku
  • Občanů
   • Nemovitost
   • Domácnost
   • Domácí zvířata
  • Podnikatelů
   • Nemovitosti
   • Přerušení provozu
   • Ostatní rizika
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Občané
  • Podnikatelé a průmysl
 • Pojištění osob
  • Životní pojištění
  • Pojištění úrazu


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace